Downloads

 
Files:
exe.png Riznica Zadarske županije

14.12.2018. Omogućeno preknjižavanje na nivou pojedinačnih računa. 

11.01.2019. Zadnja izmjena programa riznice

23.09.2019. Otvorena riznica za 2020 g. za unos plana u opciji 10

06.11.2019. Omogućeno plaćanje iz viška prihoda

07.09.2020. Kod unosa zahtjeva za isplatu plaće i dd dodana su polja model i poziv na broj zaduženja. Polja se vide kad se mišem klizač povuče desno ili se cijeli ekran za unos razvuče.

08.10.2020. Otvorena riznica za 2021 g. za unos plana u opciji 10

06.11.2020. Dodane kontrole za isplate plaća i naknada (model i poziv na broj zaduženja). Obvezno ih instalirajte.

16.12.2020. Dodane kontrole za preknjiženje računa dobavljača.

15.02.2021. Obvezan unos JOOPD obrasca kod unosa poziva na broj odobrenja i zaduženja kod vrste zahtjeva PLA ( plaća) i DD (drugi dohodak)

20.09.2021. Ugrađena opcija mogućnost brisanja nepotrebnih konta u opciji 10. UO za financije daje dozvolu za sve korisnike. Omogućen je rad i u 2022 g.

20.09.2022. g. Omogućen je unos proračuna za 2023 g. u EUR_ima.

27.10.2022. g. Ažuriran je ispis planova korisnika u opciji 10.2.

09.05.2023. g. Omogućen je unos rebalansa 1 za 2023 g.

27.09.2023. g. Omogućen je unos proračuna za 2024. godinu.

 

05.11.2023. g. Dorada izvješća proračun 2024 g. posebni dio

 

 

 

Download
exe.png Riznica Šibensko-kninske županije

09.10.2018. Omogućen unos plana 2019. g. u opciji 10. ( Pri ulasku u aplikaciju u izborniku tekuća godina izabere se 2019. g.).

16.10.2018. Ako ne radi promjena do 3 razine u opciji 5 ponovite skidanje programa.

20.12.2018. Dodatno razrađena kontrola plaćanje računa iz vlastitih prihoda korisnika

Zadnja verzija riznice je 14.01.2019.

27.09.2019. omoguće ne unos imovine za svakog pojedinog korisnika.

15.10.2019. Otvorena riznica za 2020 g. za unos plana u opciji 10

11.12.2019. Prebačena najnovija verzija sa dopunjenim izvješćima

27.10.21. Otvorena riznica za 2021 g. za unos plana u opciji 10.

 

 

 

Download
exe.png Riznica Grada Zadra

 

17.10.2022. g. Omogućen je unos plana u 2023 g.

17.10.2022.g. U opciji 10.c. je moguće izlistati financijski plan za upravu  na drugoj razini kao i iskontrolirati plan na detaljnoj razini.

12.01.2023.g. Nova verzija aplikacije

19.10.2023. g. Omogućen je unos plana u 2024 g.

 

05.11.2023. g. Dorada izvješća proračun 2024 g. posebni dio

 

Download
exe.png Nova verzija plaće

-22.05.2018. Izmjne JOPPD obrasca . Računaje bruta iz neta kod obračuna plaće.

Download
exe.png Udaljene aplikacije v2
Download